• Zadajte oblasť záujmu
  • Zadajte lokalitu
PREČO TENTO PROJEKT ? Prax pomáha študentom presadiť sa v budúcom zamestnaní
  • Zatraktívnenie Škôl Školám umožňuje zatraktívniť ich aktivity, resp. činnosti, ktoré poskytujú. Dať do popredia to, čo prinášajú, zviditeľniť ich služby a produkty.
  • Uplatnenie sa v praxi Aby školstvo produkovalo naozaj ľudí, ktorí môžu byť následne ľahšie a lepšie spotrebnou praxou zamestnávaní, veľkými zamestnávateľmi, ale prirodzene by išlo aj o remeslá.
siov Všetky práva vyhradené. © 2016
Štátný inštitút Odborného
vzdelávania
logo
logo
logo
logo
Štátny inštitút odborného vzdelávania je priamo riadenou organizáciou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Poslaním Štátneho inštitútu odborného vzdelávania je odborné a metodické riadenie stredných odborných škôl, tvorba vzdelávacích projektov, zabezpečenie odborno-pedagogických a vzdelávacích činností pri riešení otázok stredného odborného vzdelávania. Organizácia plní funkciu sekretariátu Rady vlády pre odborné vzdelávanie a prípravu. Tento projekt je podporený prostredníctvom Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce v rámci rozšírenej Európskej únie.
siov Všetky práva vyhradené. © 2016
Štátny inštitút odborného
vzdelávania
logo