Stredná odborná škola sklárska

Sme jediná škola na Slovensku.

Poskytujeme umelecké a odborné vzdelanie v sklárskom odbore .Škola je moderne vybavená má vlastnú školskú hutu, dielne, ateliéry a výstavné priestory. Žiakom poskytujeme aj ubytovanie v školskom internáte a stravovanie v školskej jedálni. Naši žiaci si svoje zručnosti môžu overiť u našich partneroch RONA a.s. LR a Vetropack Nemšová. Úzko spolupracujeme aj s VŠVU Bratislava. Naši žiaci sa každoročne zúčastňujú na študijných stážach, ktoré sú realizované cez projekty LEONARDO da VINCI  - MOBILITY a ERASMUS+1  (v Taliansku, Španielsku, Rakúsku, Čechy), VITRUM PRO FUTURUM a tiež sme súčasťou švajčiarsko-slovenského projektu PODPORME REMESLÁ a NÚCEM.

Zúčastňujeme sa na výstavách Mladý tvorca, Stredoškolák, Učeň, JUVYR, Art, pravidelne vystavujeme žiacke práce v slovenských múzeách a galériach. Naši žiaci dosahujú vynikajúce výsledky na  medzinárodných zahraničných súťažiach. Sme spoluorganizátorom Medzinárodného študentského sklárskeho sympózia.

sídlo školy Súhradka 193,

02061
Lednicke Rovne
webstránka http://www.sossklarska.sk Mail info@sossklarska.sk Telefón +421 42 469 36 11

Dokumenty na stiahnutie

siov Všetky práva vyhradené. © 2016
Sťatný inštitút Odborného
vzdelávania
logo
logo
logo
logo
Štátny inštitút odborného vzdelávania je priamo riadenou organizáciou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Poslaním Štátneho inštitútu odborného vzdelávania je odborné a metodické riadenie stredných odborných škôl, tvorba vzdelávacích projektov, zabezpečenie odborno-pedagogických a vzdelávacích činností pri riešení otázok stredného odborného vzdelávania. Organizácia plní funkciu sekretariátu Rady vlády pre odborné vzdelávanie a prípravu. Tento projekt je podporený prostredníctvom Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce v rámci rozšírenej Európskej únie.
siov Všetky práva vyhradené. © 2016
Štátny inštitút odborného
vzdelávania
logo