Najdôležitejšie
kontakty

Email

kontakt@skolaprevas.sk

Telefón

+421 903 920 466 kontaktný formulár

Kancelária riaditeľa

Riaditeľ: JUDr. Ing. Michal Bartók

Telefón

+421 2/5477 6777

Mobil

+421 903 920 520

Projektový manžér

Mgr. Tatiana Priesolová

Email

tatiana.priesolova@siov.sk

Telefón

+421 903 920 466

Naša adresa

Štátny inštitút odborného vzdelávania

Adresa

Bellová 54/A, 837 63 Bratislava

Web

www.siov.sk

Pracovisko

Stromová offices

Adresa

Stromová 9
831 01 Bratislava
siov Všetky práva vyhradené. © 2016
Štátny inštitút Odborného
vzdelávania
logo
logo
logo
logo
Štátny inštitút odborného vzdelávania je priamo riadenou organizáciou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Poslaním Štátneho inštitútu odborného vzdelávania je odborné a metodické riadenie stredných odborných škôl, tvorba vzdelávacích projektov, zabezpečenie odborno-pedagogických a vzdelávacích činností pri riešení otázok stredného odborného vzdelávania. Organizácia plní funkciu sekretariátu Rady vlády pre odborné vzdelávanie a prípravu. Tento projekt je podporený prostredníctvom Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce v rámci rozšírenej Európskej únie.
siov Všetky práva vyhradené. © 2016
Štátny inštitút odborného
vzdelávania
logo