Platforma Škola pre Vás je otvorená pre všetky stredné odborné školy - štátne alebo súkromné, ktorých žiaci zabezpečujú tovar, stavebné práce alebo služby v rámci praktického vyučovania.

Zašlite nám prosím krátku požiadavku na zapojenie na adresu kontakt@skolaprevas.sk a naši koordinátori Vás budú kontaktovať. Registrácia školy je bezodplatná. Pre čo najlepšiu prezentáciu strednej odbornej školy budeme potrebovať nasledovné informácie:

  1. názov školy
  2. adresa školy
  3. kontakt na osobu, ktorá zabezpečuje praktické vyučovanie alebo osobu, ktorá vie pripraviť cenovú ponuku
  4. aktivity, ktoré stredná odborná škola ponúka v rámci praktického vyučovania
  5. obrazový materiál o tovaroch a službách, ktoré ponúka stredná odborná škola
  6. cenník služieb, ak je k dispozícii
  7. akékoľvek iné informácie, ktoré môžu byť užitočné pri ponuke tovarov a služieb

Uvedené informácie môžete samozrejme kedykoľvek v budúcnosti meniť zaslaním mailu na adresu kontakt@skolaprevas.sk.

siov Všetky práva vyhradené. © 2016
Štátny inštitút Odborného
vzdelávania
logo
logo
logo
logo
Štátny inštitút odborného vzdelávania je priamo riadenou organizáciou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Poslaním Štátneho inštitútu odborného vzdelávania je odborné a metodické riadenie stredných odborných škôl, tvorba vzdelávacích projektov, zabezpečenie odborno-pedagogických a vzdelávacích činností pri riešení otázok stredného odborného vzdelávania. Organizácia plní funkciu sekretariátu Rady vlády pre odborné vzdelávanie a prípravu. Tento projekt je podporený prostredníctvom Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce v rámci rozšírenej Európskej únie.
siov Všetky práva vyhradené. © 2016
Štátny inštitút odborného
vzdelávania
logo