Krátky popis školy

Združená stredná škola drevárska v Krásne nad Kysucou vznikla v roku 2001 spojením Stredného odborného učilišťa drevárskeho Krásno nad Kysucou a Strednej priemyselnej školy drevárskej v Čadci. Obe školy majú a mali v našom regióne dlhodobú tradíciu v oblasti spracovania dreva. Škola úzko spolupracuje s podnikateľskými subjektami, čím pružne reaguje na potreby trhu práce.

sídlo školy Stredná odborná škola drevárska a stavebná, č. 1642
02302
Krásno nad Kysucou
webstránka http://www.sosdskrasno.sk Mail sosdskrasno@sosdskrasno.sk sosdskrasno@mail.telekom.sk Telefón 041 438 53 37
siov Všetky práva vyhradené. © 2016
Sťatný inštitút Odborného
vzdelávania
logo
logo
logo
logo
Štátny inštitút odborného vzdelávania je priamo riadenou organizáciou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Poslaním Štátneho inštitútu odborného vzdelávania je odborné a metodické riadenie stredných odborných škôl, tvorba vzdelávacích projektov, zabezpečenie odborno-pedagogických a vzdelávacích činností pri riešení otázok stredného odborného vzdelávania. Organizácia plní funkciu sekretariátu Rady vlády pre odborné vzdelávanie a prípravu. Tento projekt je podporený prostredníctvom Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce v rámci rozšírenej Európskej únie.
siov Všetky práva vyhradené. © 2016
Štátny inštitút odborného
vzdelávania
logo